top of page

Det er nå 20 år siden John-Petter Sandvold stiftet Tømrermester Sandvold AS. Han har i løpet av disse årene bygget opp en faglig dyktig og kvalitetsbevisst stab på om lag 20 ansatte. Alle har bred erfaring innen oppføring av eneboliger og leiligheter for Sandvold Boliger AS.

-I løpet av disse 20 årene har vi bygget over 300 boliger rundt om i nærmiljøet.

Tømrermester Sandvold søker hele tiden mot å være oppdatert på endringer av lovverk, nye produkter og metoder å bygge smartere og bedre på. Alle kunder skal være trygge på at alt gjøres med høy kvalitet, et godt og varig håndverk og at ansvar og garantier er ivaretatt.

-Forutsetningen for et godt arbeid ligger i motiverte og dyktige håndverkere, som hver dag yter sitt beste for at kundene skal bli ivaretatt. Vi er også takknemlig for våre gode og lokale samarbeidspartnere som stiller opp og yter service.

snekkere med Ailo_edited.jpg
bottom of page